Disclaimer

Hoewel de op deze website getoonde informatie met zorg is samengesteld, kan voor de juistheid en volledigheid ervan niet ingestaan worden. Daarom kunnen aan de informatie en tarieven op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt Dsys IT Training Consultancy geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, als gevolg van onjuistheden of gedateerde gegevens. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden doorgevoerd.   

Dsys IT Training Consultancy aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Dsys IT Training Consultancy worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Internetsite van Dsys IT Training Consultancy.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Dsys IT Training Consultancy.

Het Nederlands recht is van toepassing.