Klassikaal trainen

Bij de klassikale lesvorm wordt gebruik gemaakt van een docent van Dsys IT. Deze is interactief bezig met de deelnemers, legt de oefenstof uit, laat voorbeelden zien, geeft opdrachten en oefeningen en gaat in op vragen. De docent bepaald grotendeels het tempo, waarbij hij altijd het belang van de deelnemers voorop stelt. Klassikale trainingen worden door Dsys IT op een tweetal manieren verzorgd.

Open Rooster
Dit is een klassikale trainingsvorm waarbij cursisten uit verschillende organisaties, in groepen van maximaal klass8 personen, dezelfde training volgen. Het betreft hier veelal een standaard cursus met bestaand lesmateriaal en een vaststaande lesopbouw. De docent geeft 'frontaal' les en behandelt de modules die tot de cursus behoren in een logische, vaste volgorde waardoor de cursist de structuur van de applicatie goed leert te doorgronden. Ook bij deze vorm streven wij naar zoveel mogelijk afstemming binnen de groep. Voordeel van deze trainingsvorm is dat uw medewerkers contacten opdoen met en leren van cursisten uit andere organisaties, met andere problemen en bijbehorende oplossingen.

 

Groeps- / privétraining
Dit is een klassikale trainingsvorm waarbij cursisten uit dezelfde organisatie, in groepen van maximaal 8 klass2personen, dezelfde training volgen. U kunt hierbij kiezen voor een standaard cursus met bestaand lesmateriaal en vaststaande lesopbouw, maar wij kunnen ook een maatwerktraining voor u verzorgen. Voordeel van deze trainingsvorm is dat uw medewerkers gezamenlijk worden getraind zodat er een grote homogeniteit binnen de groep bestaat. De groepstraining is indien gewenst volledig toegespitst op uw werksituatie.