Privacy statement

Inleiding

Dsys IT Training Consultancy is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website(s) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Dsys IT Training Consultancy onderschrijft de Wet Registratie Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Dsys IT Training Consultancy gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief, via Dsys IT Training Consultancy een opleiding volgt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Dsys IT Training Consultancy. Bij de gegevens over u gaat het o.a. om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interessen.

Dsys IT Training Consultancy gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Dsys IT Training Consultancy of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u dat kenbaar maken.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Dsys IT Training Consultancy. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door dsys IT Training Consultancy of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door Dsys IT Training Consultancy zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden
Dsys IT Training Consultancy houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij administratie@dsysit.nl of schriftelijk bij Dsys IT Training Consultancy,  t.a.v. Adresregistratie, van Lennepstraat 73 BisA, 3532 TM Utrecht.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Dsys IT Training Consultancy over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u schriftelijk richten aan Dsys IT Training Consultancy,  t.a.v. Adresregistratie, van Lennepstraat 73 BisA, 3532 TM Utrecht.

Wijzigingen
Dsys IT Training Consultancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Dsys IT Training Consultancy.
 
Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 10 augustus 2016